O NAS

Chcemy jako parafia, jako parafianie być dla innych takim źródłem światła, o jakim mówił święty Paweł. Chcemy by każdy mógł tu znaleźć przystań, dom, miejsce, w którym panuje miłość, akceptacja i dobro. To tu Jezus jest dla nas dostępny 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

Czeka na nas w sakramentach, Słowie Bożym i Adoracji. Objawia nam swoją miłość poprzez homilie, spowiedzi, rekolekcje, wspólnoty, koncerty, katechezy.

„…jawicie się jako źródła światła w świecie. Trzymajcie się mocno Słowa Życia…”
(por. Flp 2,15-16)
Scroll to Top